Priser

Registrerte brukere kan kjøpe kredittenheter og bruke disse på solforholdsanalyser. Det koster 1 kredittenhet for hver analyse du bestiller. Uregistrerte brukere betaler 149 kr (konverter til USD eller GBP) for hver analyse. Her er prisene for ulike antall kredittenheter, med økende rabatt.


Enheter Pris Rabatt
1 119 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 20 %
2 194 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 35 %
3 268 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 40 %
4 328 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 45 %
5 373 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 50 %
10 596 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 60 %
50 2235 NOK (konverter til USD, EUR eller GBP) 70 %